CIEPŁY MONTAŻ

Dlaczego „CIEPŁY MONTAŻ”?

W praktyce w naszym kraju od lat 2012-2013 produkty do kompletnego , szczelnego nazywanego potocznie „ciepłym” montażem rozpoczęły swój prawdziwy rozkwit i cykl życia. Duże wsparcie było wywołane pakietami trzyszybowymi okien , które już od 2009 roku znacznie przewyższały parametrami izolacyjności cieplnej te podstawowe dwuszybowe a ich udział wzrastał. Innym czynnikiem było i jest ciągłe dążenie do budownictwa energooszczędnego co ma bezpośrednie przełożenie na „ciepły montaż” a właściwie szczelny co opiszemy w dlaszej części tego artkułu. Kolejne lata i zmiana technologii budownicta, zmiany rozwiązań systemowych od dostawców materiałów budowlanych oraz rosnąca wiedza inwestorów i architektów wpłyneły i dalej wpływają na upowszechnienie się produktów do „ciepłego montażu” i wzrost ich udziału w budownictwie. Ilość dostępnych wariantów montażowych oraz materiałów jakie można zastosować obecnie znacznie wzrosła. Wzrosła też ilość tanich (folii , taśm) substytutów nie spełniających podstawowych wymagań często oferowanych po bardzo wysokiej cenie. Wróćmy jednak do początku gdzie wyjaśnimy dlaczego „CIEPŁY MONTAŻ”???

W raz z rozwojem technologii wznoszenia budynków i dostępności nowych materiałów o coraz to lepszych parametrach rozpoczął się proces analizy wad montażowych.

Zaczęliśmy zwracać większą  uwagę na nieszczelności powstające na połączeniach okien z konstrukcją budynku na przełomie kilku lat.  Nauczyliśmy się jak mają one duży wpływ w odniesieniu do zapotrzebowania na energię naszych budynków i na nasze  oszczędności.  Dziś już wiemy że na nieszczelne połączenie wpływa wiele czynników takich  jak:

 • Warunki atmosferyczne (  wiatr, deszcz, słońce)
 • Ciężar własny okien (który stale rośnie z uwagi na ich gabaryty)
 • Rozszerzalność materiałów z których są produkowane okna przy zmianach temperatury
 • Poprawnie wykonany montaż

Wszystkie te parametry bezpośrednio wpływają na połączenie okno-ściana a przedstawione zdjęcie ukazuje jak dawne metody uszczelnienia nie wytrzymały presji czasu.

Wiemy również że szczelność połączenia to tylko część poprawnego „ciepłego montażu” ale dlaczego ??

Szczelny montaż można wykonać przy użyciu wielu materiałów spełniających wymagania dla odporności na w/w czynniki w czasie. Jednak czy nasze złącze przy zastosowaniu np. folii do uszczelnienia z jednej strony będzie poprawny?  Nie będzie. Spełni ono oczywiście wymóg  jakim jest szczelność powietrzna jeśli zostanie ona poprawnie zamocowana ale to nie wszystko. W tym przypadku folia zastosowana z zewnątrz uchroni naszą (Piankę PU) przed wiatrem , deszczem i okresowo promieniami UV jednakże nie zablokuje wpływu wilgotnego powietrza które wydychamy  i wytwarzamy przebywając w budynku w okresie zimowym.  W okresie zimowym ciśnienie w budynku jest wyższe niż na zewnątrz a ruch wilgotnego powietrza jest zgodnie ukierunkiwany prawami fizyki na zewnątrz.

Nasze połączenia okno-ściana są bardzo wrażliwe i traktowane jako najlepsze drogi ucieczki wilgotnego powietrza.

Wilgoć która przeniknie tynk i dotrze do materiału ziolującego (Pinaka PU) wywoła jego zawilgocenie i osłabienie jego właściwości takich jak izolacyjność cieplna oraz akustyka.

Często w czasie użytkowania okna otwierając i zamykając np. okno o dużym gabarycie  skrzydła osłabiamy połączenie które ulega destrukcji jak na załączonym zdjęciu i otwiera drogę na penetrację przez wilgotne powietrze zimą.

W innym wariancie gdy  zastosujemy folię tylko od strony wewnętrznej narażamy nasze złącze na ryzyko zawilgocenia materiału izolacyjnego (Pianka PU) od zewnątrz na kilka sposobów:

widoczne pęknięcia tynku zewnętrznego

Działanie wody opadowej przy silnym wietrze na piankę PU ( woda zostaje wciskana przez  pęknięte połączenia tynku z ościeżem okna. Pęknięcie wywołane ruchami konstrukcyjnymi oraz zmianami temperatury  degraduje na skutek kurczenia  i rozszerzania sie ramy okna )

Podciąganie kapilarne wody przez materiał izolacyjny ( gdy woda opadowa dociera do styku z (Pianką PU) rozpoczyna się proces pociągania kapilarnego i cząsteczki wody wędrują bardzo łatwo w głąb izolacji.

Negatywna izoterma odpowiadająca za tworzenie się  punktu rosy w wyniku niskich temperatur zewnętrznych zostaje przesunięta do środka materiału izolacyjnego (pianki PU) co dodatkowo  zwiększa niekorzystnie  jej właściwości izolacyjne.  

Jak zgodnie zaobserwujemy w obydwu przypadkach montaż nie  jest kompletny z jednej ze stron. To zawsze powoduje utarte właściwości izolacyjnych i akustycznych Pianki PU.  Dlatego tak ważne jest aby stosować całe rozwiązanie systemowe a nie  korzystać z półśrodka.

   Kompletny i dobrze przygotowany montaż zawiera wszystkie warstwy chroniące część środkową spełniającą wymogi izolacji termicznej i akustycznej. Jeśli zaniedbamy choćby jedną z nich nasz materiał izolujący (pianka PU) będzie pod ciągłym ryzykiem zawilgocenia i destrukcji a co za tym idzie utraty parametrów . W ostateczności doprowadzi to od przewiewów i przemarznięć złącza oraz wykropleń pary na wnętrzu ościeża i w dalszej konsekwencji tworzenie się grzyba i odpadaniu tynku.

    Podsumowując kompletny ciepły montaż zawierający warstwę ochronną z wewnątrz chroni przez wnikaniem wilgoci i gwarantuje szczelność powietrzną. Zewnętrzny zaś chroni przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych oraz umożliwia odprowadzenie pary wodnej ze złącza co daje gwarancję suchości materiału izolacyjnego. Suchy materiał izolujący pianka PU działa tak samo dobrze jak dobry sweter zima na naszym ciele pod warunkiem że jest suchy.

Właściwy kompletny montaż

W takich przypadkach Folia Multi Tec Smart pozwala na łatwe użycie w obu warstwach zarówo wewnątrz i na zewnątrz. Od strony zewnętrznej gwarantuje następujące parametry:

 • Chroni przed wodą opadową do ciśneinia wiatru o sile 1050Pa ( ok 150km/h wiatr).
 • Zapewnia szczelność na przepływ powietrza (klasa 4 najwyższa).
 • Chroni piankę PU od promieni UV do 6 miesięcy co daje duży komfort czasowy na przygotowanie elewacji.
 • Mocuje się doskonale do materiałów ścian budynków nawet w temp. do -5⁰C
 • Posiada włókninę po zewnętrznej stronie co ułatwia dodatkowe domocowanie np. klejami zaprawowymi po krawędzi.
 • Z łatwością odprowadzi jakąkolwiek parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy dzięki swojemu unikalnemu parametrowi zmiennego współczynnika SD.

Od strony wewnętrznej folia Multi Tec Smart pozwala i gwarantuje na :

 • Zatrzymanie wpływu wilgotnego powietrza do złącza i szczalność powietrzną.
 • Łatwą i szczalną  aplikację do glifu oraz ułożenie w narożach dzięki wysokiej elastycznosci.
 • Wysoką odporność na rozdzieranie przy pracy złącza
 • Idelaną flizelinę do wykonania tynkowania na jej powierzchni

Dzięki stosowaniu jednago produktu wyeliminujemy na budowie częste pomyłki z naklejeniem produktu po właściwej stronie. Łatwiej jest dobrać odpowiedni wymiar i zastosować go na montażu. Folia jest wytwarzana w Polskim zakładzie gdzie dba się o zrównoważone zużycie energii dla wytwarzania produktu co wpływa również bezpośrednio na nasze środowisko.

Folia posiada wszsytkie niezbędne badania potwierdzając swoją najwyższą jakość.  Dzięki takim produktom zarówno wykonawca jak i inwestor może być pewny swojego sukcesu w wykonaniu i użytkowaniu.

Na koniec przytoczymy jeszcze aktualny kanon prawa budowlanego zaczerpnięty z: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie”

Gdzie  w praragrafie :

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza w treści mamy następujący zapis:

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne

nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Jak można łatwo wywnioskować już od 2013 roku ustawodawca kierunkuje nas jak poprawnie powinniśmy wykonywać  połączenia. Dlatego tak ważny jest poprawny montaż z udziałem dobrych materiałów zapewniających przebadaną szczelnośc powietrzną.

Zwracamy na to uwagę gdyż częste argumenty wykonawców budynków z uwagi na ich własny wyższy koszt i standard budowania ( niższy zysk) są niepoprawne. Stwierdzenia że „tynk w rozwiązaniu lekka-mokra gwarantuje szczelność” jest tanim chwytem.  Podkreślmy raz jeszcze że sam tynk zewnętrzny w nowo wykonanym budynku jest tylko czasowym zapobieganiem problemowi , który i tak w ciągu najbliższych kilku lat ulegnie pęknięciu na połączeniu i utracimy szczelność połaczenia na 100% wbrew przepisom. Inna rzecz iż nikt z tychże wykonawców nie przedstawia wyników badań gdzie potwierdza że tynk da gwarancję szczelności powietrznej  przy ciśnieniu wg normy. Pamiętajmy że budynek pracuje i jego wszystkie złącza poddawane sa ciągłej próbie pracy w kierunku ściskania i rozciągania.

Mamy nadzieję że przybliżyliśmy aspekt „CIEPŁEGO MONTAŻU” i jego złożoności.

Zachęcamy do kontaku z Nami w sprawach technicznych.

Pozdrawiamy:

Zaspół STRATOFOLIO!

CIEPŁY MONTAŻ

FREE
VIEW